Voor uw organisatie

 1. Wat doet deze website?

  Iedere Europese burger heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens. Via deze website help digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom mensen met het opstellen van zo'n verzoek. Lees meer

 2. Wat moet ik met een verzoek?

  Via deze website worden burgers geholpen met het opstellen van een inzageverzoek waarmee zij hun recht op inzage in hun persoonsgegevens in de praktijk kunnen brengen. Naar aanleiding van een verzoek moet de betrokkene een overzicht krijgen van alle persoonsgegevens die van haar of hem worden verwerkt. Lees meer

 3. Het recht op inzage

  De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de belangrijkste wet die het inzage- en correctierecht regelt. De wet geeft de burger het recht om te controleren of de verwerking van zijn persoonsgegevens juist, volledig, relevant en rechtmatig is. Lees meer

 1. Voor uw organisatie
 2. Wat doet deze website?
 3. Wat moet ik met een verzoek?
 4. Het recht op inzage